تبلیغات
.•❤•.❀•.در بادیه عشق.•❀.•❤•. - برو!!

.•❤•.❀•.در بادیه عشق.•❀.•❤•.

برو!!بـــــــــــــرو!!

ترس از هیچ چیز ندارم

وقتی یقین دارم بیشتر از من

کسی دوستت نخـــواهد داشت

بیشتر از من کسی طاقت کم محلی هایت را ندارد

بــــرو!!

ترس برای چه؟؟وقتی می دانم یک روز تُف می اندازی به تمام آن چیزهایی که

به خاطرشــان من را از دست دادی ...
چه فرقی می کند...
تـــو را دوست میدارم . . .
چه فـرق مى کند که چـــــــــــــــرا ! ؟
یــــــــــــا از چــــــــــــه وقـت!
یـا چطـور شـد که . . . !
چه فـــــــــــــــرق میکـند ؟!
وقتى تــو بـایـد بــــــــــــــاور کنـى . . . که نمـى کـــــــــنى ( ! )
و من بــایـد فـرامـــــــــوش کــنم . . . کـه نمـــــى کـــــنم ( ! ) ...

[ دوشنبه 4 اسفند 1393 ] [ 10:21 ب.ظ ] [ รєթєђг ] [ نظر بدین() ]