تبلیغات
.•❤•.❀•.در بادیه عشق.•❀.•❤•. - عشق واقعا چیست؟

.•❤•.❀•.در بادیه عشق.•❀.•❤•.

عشق واقعا چیست؟

از معلم هندسه پرسیدند:عشق چیست؟گفت:نقطه ای که حول محور قلب می گردد
از معلم تاریخ پرسیدند:گفت سقوط سلسله ی قلب
از معلم ادبیات پرسیدند:گفت:پاک ترین احساس
از معلم علوم پرسیدند:گفت:عشق تنها عنصری است که بدون اکسیژن می سوزد
از معلم ریاضی پرسیدند:گفت:تنهاعددی است که هرگز تنها نیست
از معلم شیمی پرسیدند:گفت:تنها اسیدی که درون قلب اثر می گذارد
از معلم فیزیک پرسیدند:گفت:تنهااهن ربایی که قلب را به سوی خودمیکشد
از معلم ورزش پرسیدند:گفت:تنهاتوپی که هرگز اوت نمیشود
از معلم زیست پرسیدند:گفت:تنهامیکروبی است که از راه چشم وارد میشود
از معلم دینی پرسیدند:گفت:عشق حرام است

حال عشق واقعا چیست؟؟!!!...................... 


[ جمعه 18 اردیبهشت 1394 ] [ 01:30 ب.ظ ] [ รєթєђг ] [ نظر بدین() ]